CHỨNG NHẬN

 

SwissTS_ISO9001_CM_boldInternational Organization for Standardization  9001 – Chứng nhận của hệ thống quản lý chất lượng .

Sức cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường quốc tế dựa vào chất lượng của quá trình sản xuất của nó. Đối với một doanh nghiệp hiện đại sáng tạo mà nói hệ thống quản lí chất lượng là một công cụ mà hiệu quả trong việc xử lí tất cả các yêu cầu chất lượng.

Certificate

 

 

SwissTS_ISO14001International Organization for Standardization  14001 – Chứng nhận của hệ thống bảo vệ môi trường.

Thông qua hệ thống quản lí toàn diện môi trường – bắt đầu thực hiện chuẩn bị và thực hiện  thành công ISO  14001 năm 1999, Kronospan Switzerland AG là một công ty gia công gỗ lớn nhất châu Âu, có sự đột phá mới trong công nghiệp. Những phương pháp được sử dụng chủ yếu mang lại lợi ích cho môi trường. 

Certificate

 

 

CO2-Kleber_ECertificate of the Swiss Private Sector Energy Agency – Chứng nhận cơ quan năng lượng tư nhân Thụy Sĩ .

Giảm thiểu lượng khí thải CO2, bảo vệ môi trường tự nhiên. Kronospan Switzerland AG dựa trên ý niệm bảo vệ môi trường, dùng một loạt hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên. Theo mục tuyên cáo tự nguyện gia nhập đại lý năng lượng tư nhân Thụy Sĩ , Kronospan Switzerland AG cam kết giảm lượng khí thải CO2 cũng như các hoạt động tối ưu để tiết kiệm năng lượng.

 Certificate

 

 

EPLF

The Association of European Producers of Laminate Flooring.  

Hội các nhà sản xuất sàn gỗ công nghiệp Châu Âu. Là nhà sản xuất sàn gỗ công nghiệp dẫn đầu toàn cầu, Kronospan Switzerland AG cảm thấy có nghĩa vụ phát triển và thực hiện giúp một số sản phẩm có thể cải thiện .

                                                  Certificate

 

 

fsc_en

Forest Stewardship Council A.C. – Ủy ban quản lí rừng thế giới (FSC).

Là một trong những chứng nhận FSC về công xưởng sàn gỗ công nghiệp được toàn cầu thông qua sớm nhất, đồng thời cung cấp các nguyên vật liệu tốt nhất cho sản phẩm, Kronospan Switzerland AG luôn cố gắng hết sức để phát triển bền vững việc duy trì tài nguyên rừng thế giới.

Certificat

Corporate Policy

 

 

SwissqualitySWISS LABEL Swiss Quality Mark – Chứng nhận chất lượng Thụy Sĩ.

Giấy chứng nhận chất lượng cấp cao nhất, không chỉ đại diện cho vinh dự của Kronospan Switzerland AG, mà còn là sự bảo đảm cho bạn để sử dụng sản phẩm. Chứng nhận chất lượng Thụy Sĩ đã tăng cường hình tượng của hàng xuất khẩu toàn cầu của Thụy Sĩ: nó nhấn mạnh sự yêu thích của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm và sự phục vụ đáng tin cậy.

                                                  Certificate

 

 

Schweizer_Holz

Certification of Ogirin of Swiss Wood – Chứng nhận gỗ nguyên gốc Thụy Sĩ.

Chứng nhận này chứng tỏ nguyên liệu mà mặt sàn Kronospan Switzerland AG sử dụng lấy từ tài nguyên rừng Thụy Sĩ, chứng nhận quan tâm đến vấn đề môi trường, phát triển bền vững việc duy trì tài nguyên rừng,                                                     đồng thời đối với việc sử dụng có tiêu chuẩn cao.   

 

 

Online:
0
Lượt truy cập:
322313
Copyright © 2017 Kronoswiss Viet Nam | Developed by: Mai Hoang Viet