3-20130405185316

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản xuất và giám sát sản xuất theo tiêu chuẩn EN 13329 . Tùy thuộc theo thay đổi kỹ thuật , tất cả các giá trị ghi trên là các giá trị mang tính hướng dẫn . Những sự thay đổi xảy ra trong sản xuất không thể loại trừ hoàn toàn . Tất cả đồ đạc đều là mô phỏng .

 

Kiểm tra tính chất Tiêu chuẩn kiểm tra Tổ chức kiểm tra Đặc tính
Chống tác động ứng suất tác động EN 13329 WKI Loại ứng suất tác động IC 1
Giám sát bên ngoài về thải formaldehyde DIN EN 120 WKI E1 HDF
Chống nhuộm màu EN 13329 WKI Nhóm 1-3: cấp 5
Độ bền ánh sáng EN 13329 WKI Mức nhung xanh: không kém hơn 6
Mức xám: không kém hơn 4
Chống cháy thuốc lá EN 13329 WKI Cấp 4
Trạng thái khi cháy DIN 4102 FMPA Khả năng bắt lửa thấp, loại xây dựng B1
Phân loại bắt cháy VKF-Schweiz EMPA Chống cháy kỹ thuật phân loại 5.3
Ảnh hưởng của chân đồ gỗ EN 13329 WKI Không có hư hỏng hiện hữu, theo quy định EN 424
Ảnh hưởng của ghế có bánh xe EN 13329 WKI Không có thay đổi hoặc hư hỏng hiện hữu, theo quy định trong EN425
Chênh lệch chiều cao giữa các yếu tố EN 13329 Trung bình: < 0,10 mm / tối đa: > 0,15 mm
Suất dẫn nhiệt DIN 52612 eph 0.17 W/m*k, Thích hợp cho làm nóng dưới sàn (môi trường: nước)
Lắp đặt     Ván sàn thích hợp cho khu vực bãi rác, hỏa táng và tái chế

Các cuộc kiểm tra được thực hiện bởi các tổ chức sau:

-eph-
Timber technology development
and testing laboratory
Zellescher Weg 24
D-01217 Dresden
WKI
Frauenhofer working
group for timber research
Bienroder Weg 54 E
D-31108 Braunschweig
EMPA
Lerchenfeldstrasse 5
Postfach
CH-9014 St.Gallen
FMPA
Baden-Württemberg
Pfaffenwaldring 4
D-70569 Stuttgart
TP
Træpladekontrollen
Teknologisk Institut
P.O. Box 141
DK-2630 Taastrup

 

Online:
0
Lượt truy cập:
322313
Copyright © 2017 Kronoswiss Viet Nam | Developed by: Mai Hoang Viet