So sánh sản phẩm
Hỗ trợ online

GRAND SELECTION ORIGIN 14MM

 • Sàn gỗ KronoSwiss D4499 CMSàn gỗ KronoSwiss D4499 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4499 CM

  Mã SP:  VOLCANO-D4999 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4498 CMSàn gỗ KronoSwiss D4498 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4498 CM

  Mã SP:  MOON-D4498 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4497 CMSàn gỗ KronoSwiss D4497 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4497 CM

  Mã SP:  TERRA-D4497 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4496 CMSàn gỗ KronoSwiss D4496 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4496 CM

  Mã SP:  ROCK-D4496 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4495 CMSàn gỗ KronoSwiss D4495 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4495 CM

  Mã SP:  SUNSHINE-D4495 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4494 CMSàn gỗ KronoSwiss D4494 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4494 CM

  Mã SP:  SNOW-D4494 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4493 CMSàn gỗ KronoSwiss D4493 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4493 CM

  Mã SP:  SUNSET-D4493 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4492 CMSàn gỗ KronoSwiss D4492 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4492 CM

  Mã SP: D4492 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh