Sàn Gỗ Thụy Sĩ Kronoswiss
So sánh sản phẩm
Hỗ trợ online

Sản Phẩm

 • SWISS NOBLESSE 8MM

 • SWISS LIBERTY

 • SWISS NATURAL 12MM

 • SWISS CHROME 12MM

 • GRAND SELECTION ORIGIN 14MM

 • PHỤ KIỆN

 • Sàn gỗ KronoSwiss D2280 WG

  Mã SP: D2280
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2565 WG

  Mã SP: D2565 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  515.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4200 WG

  Mã SP: D4200 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  515.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2362 WG

  Mã SP: D2362 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  515.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ Kronoswiss D2420 WG

  Mã SP: D2420 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  515.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2266 WG

  Mã SP: D2266 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  515.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2539 WG

  Mã SP: D2539 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  515.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2836 WG

  Mã SP: Butternut D2708
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  515.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2281 WG

  Mã SP: D2281 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  515.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3783 NM

  Mã SP: CMONTREUX OAK D3783 NM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  595.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3782 NM

  Mã SP: Ascona Oak D3782 NM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  595.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3784 NM

  Mã SP: Lucerne Oak D3784
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  595.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2280

  Mã SP: Doussie D2280
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  595.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2439

  Mã SP: Chocolate D2439
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  595.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D8013 NM

  Mã SP: Helsinki Oak D8013 NM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  595.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2300 WG

  Mã SP: American Walnut D2300 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  595.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4933

  Mã SP: Camargue Oak D2833
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2833 SA

  Mã SP: Camargue Oak D2833
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ Kronoswiss D2439 SA

  Mã SP: Chocolate D2439 SA
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

  Mã SP: America walnut D2300 SA
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn Gỗ KronoSwiss D8014 SA

  Mã SP: New York Oak D8014 SA
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ Kronoswiss CR 3216

  Mã SP: RUSSET – CR 3216
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
   
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ Kronoswiss CR 3214

  Mã SP: OAK LION – D 4198
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
   
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2025 CP

  Mã SP: Leysin Oak D2025
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3033 CP

  Mã SP: Zermatt Oak D3033
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3030 CP

  Mã SP: Arosa Oak D3030
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3032 CP

  Mã SP: Verbier Oak D3032
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3034 CP

  Mã SP: Zermatt Oak D3034CP
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  850.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4499 CM

  Mã SP:  VOLCANO-D4999 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  1.650.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4498 CM

  Mã SP:  MOON-D4498 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  1.650.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4497 CM

  Mã SP:  TERRA-D4497 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  1.650.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4496 CM

  Mã SP:  ROCK-D4496 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  1.650.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4495 CM

  Mã SP:  SUNSHINE-D4495 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
   
  1.650.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4494 CM

  Mã SP:  SNOW-D4494 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
   
  1.650.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4493 CM

  Mã SP:  SUNSET-D4493 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
   
  1.650.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4492 CM

  Mã SP: D4492 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
   
  1.650.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • LEN CHÂU ÂU ARBITON 04

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • LEN CHÂU ÂU ARBITON 03

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • LEN CHÂU ÂU ARBITON 02

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • LEN CHÂU ÂU ARBITON 01

  Liên hệ
  Mua nhanh
0939177789