So sánh sản phẩm
Hỗ trợ online

Sản Phẩm

 • SWISS NOBLESSE 8MM

 • SWISS LIBERTY

 • SWISS NATURAL 12MM

 • SWISS CHROME 12MM

 • GRAND SELECTION ORIGIN 14MM

 • Berry Alloc 12mm Ocean XL

 • Berry Alloc 12mm

 • BERRY ALLOC XƯƠNG CÁ 8MM

 • BERRY ALLOC XƯƠNG CÁ 12MM

 • BERRY ALLOC HÈM NHÔM 12MM

 • PHỤ KIỆN

 • Berry Alloc 12mm 62002507Berry Alloc 12mm 62002507

  Berry Alloc 12mm 62002507

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002508Berry Alloc 12mm 62002508

  Berry Alloc 12mm 62002508

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002509Berry Alloc 12mm 62002509

  Berry Alloc 12mm 62002509

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002510Berry Alloc 12mm 62002510

  Berry Alloc 12mm 62002510

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002511Berry Alloc 12mm 62002511

  Berry Alloc 12mm 62002511

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002512Berry Alloc 12mm 62002512

  Berry Alloc 12mm 62002512

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002513Berry Alloc 12mm 62002513

  Berry Alloc 12mm 62002513

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002514Berry Alloc 12mm 62002514

  Berry Alloc 12mm 62002514

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002515Berry Alloc 12mm 62002515

  Berry Alloc 12mm 62002515

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62002516Berry Alloc 12mm 62002516

  Berry Alloc 12mm 62002516

  1.400.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3783 WGSàn gỗ KronoSwiss D3783 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D3783 WG

  Mã SP: D3783 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  690.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62001338Berry Alloc 12mm 62001338

  Berry Alloc 12mm 62001338

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.200.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62001340Berry Alloc 12mm 62001340

  Berry Alloc 12mm 62001340

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.200.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62001348Berry Alloc 12mm 62001348

  Berry Alloc 12mm 62001348

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.200.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62001349Berry Alloc 12mm 62001349

  Berry Alloc 12mm 62001349

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.200.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62001351Berry Alloc 12mm 62001351

  Berry Alloc 12mm 62001351

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.200.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62001350Berry Alloc 12mm 62001350

  Berry Alloc 12mm 62001350

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.200.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62001339Berry Alloc 12mm 62001339

  Berry Alloc 12mm 62001339

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.200.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 12mm 62001337Berry Alloc 12mm 62001337

  Berry Alloc 12mm 62001337

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.200.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 8mm 2172

  Berry Alloc 8mm 2172

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 8mm 2166

  Berry Alloc 8mm 2166

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 8mm 2164Berry Alloc 8mm 2164

  Berry Alloc 8mm 2164

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 8mm 2160

  Berry Alloc 8mm 2160

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 8mm 1183Berry Alloc 8mm 1183

  Berry Alloc 8mm 1183

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0568Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0568

  Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0568

  ​​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.800.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc hèm nhôm 12mm 1083Berry Alloc hèm nhôm 12mm 1083

  Berry Alloc hèm nhôm 12mm 1083

  ​​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.800.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0566Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0566

  Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0566

  ​​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.800.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0578Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0578

  Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0578

  ​​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.800.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc hèm nhôm 12mm 1084

  Berry Alloc hèm nhôm 12mm 1084

  ​​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.800.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0563Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0563

  Berry Alloc hèm nhôm 12mm 0563

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 40.000 vnđ/1m2
  1.800.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62002020 & 62002021Berry Alloc 62002020 & 62002021

  Berry Alloc 62002020 & 62002021

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.250.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001755 & 62001752Berry Alloc 62001755 & 62001752

  Berry Alloc 62001755 & 62001752

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.250.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001971 & 62001972Berry Alloc 62001971 & 62001972

  Berry Alloc 62001971 & 62001972

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.250.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001967 & 62001968Berry Alloc 62001967 & 62001968

  Berry Alloc 62001967 & 62001968

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.250.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001969 & 62001970Berry Alloc 62001969 & 62001970

  Berry Alloc 62001969 & 62001970

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.250.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001973 & 62001974Berry Alloc 62001973 & 62001974

  Berry Alloc 62001973 & 62001974

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.250.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001173 & 62001163Berry Alloc 62001173 & 62001163

  Berry Alloc 62001173 & 62001163

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001189 & 62001165Berry Alloc 62001189 & 62001165

  Berry Alloc 62001189 & 62001165

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001190 & 62001166Berry Alloc 62001190 & 62001166

  Berry Alloc 62001190 & 62001166

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001191 & 62001167Berry Alloc 62001191 & 62001167

  Berry Alloc 62001191 & 62001167

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001192 &62001168Berry Alloc 62001192 &62001168

  Berry Alloc 62001192 &62001168

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001405 & 62001407Berry Alloc 62001405 & 62001407

  Berry Alloc 62001405 & 62001407

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Berry Alloc 62001162 & 62001194Berry Alloc 62001162 & 62001194

  Berry Alloc 62001162 & 62001194

  ​Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 80.000 vnđ/1m2
  1.150.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2280 WGSàn gỗ KronoSwiss D2280 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D2280 WG

  Mã SP: D2280
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2565 WGSàn gỗ KronoSwiss D2565 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D2565 WG

  Mã SP: D2565 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  620.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4200 WGSàn gỗ KronoSwiss D4200 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D4200 WG

  Mã SP: D4200 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  620.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2362 WGSàn gỗ KronoSwiss D2362 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D2362 WG

  Mã SP: D2362 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  620.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ Kronoswiss D2420 WGSàn gỗ Kronoswiss D2420 WG

  Sàn gỗ Kronoswiss D2420 WG

  Mã SP: D2420 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  620.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2266 WGSàn gỗ KronoSwiss D2266 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D2266 WG

  Mã SP: D2266 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  620.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2539 WGSàn gỗ KronoSwiss D2539 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D2539 WG

  Mã SP: D2539 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2
   

  620.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2836 WGSàn gỗ KronoSwiss D2836 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D2836 WG

  Mã SP: Butternut D2708
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  620.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2281 WGSàn gỗ KronoSwiss D2281 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D2281 WG

  Mã SP: D2281 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  620.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3783 NMSàn gỗ KronoSwiss D3783 NM

  Sàn gỗ KronoSwiss D3783 NM

  Mã SP: CMONTREUX OAK D3783 NM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  690.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3782 NMSàn gỗ KronoSwiss D3782 NM

  Sàn gỗ KronoSwiss D3782 NM

  Mã SP: Ascona Oak D3782 NM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  690.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3784 NMSàn gỗ KronoSwiss D3784 NM

  Sàn gỗ KronoSwiss D3784 NM

  Mã SP: Lucerne Oak D3784
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  690.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2280Sàn gỗ KronoSwiss D2280

  Sàn gỗ KronoSwiss D2280

  Mã SP: Doussie D2280
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  690.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2439Sàn gỗ KronoSwiss D2439

  Sàn gỗ KronoSwiss D2439

  Mã SP: Chocolate D2439
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  690.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D8013 NMSàn gỗ KronoSwiss D8013 NM

  Sàn gỗ KronoSwiss D8013 NM

  Mã SP: Helsinki Oak D8013 NM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  690.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2300 WGSàn gỗ KronoSwiss D2300 WG

  Sàn gỗ KronoSwiss D2300 WG

  Mã SP: American Walnut D2300 WG
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 25 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  690.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4933Sàn gỗ KronoSwiss D4933

  Sàn gỗ KronoSwiss D4933

  Mã SP: Camargue Oak D2833
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2833 SASàn gỗ KronoSwiss D2833 SA

  Sàn gỗ KronoSwiss D2833 SA

  Mã SP: Camargue Oak D2833
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ Kronoswiss D2439 SASàn gỗ Kronoswiss D2439 SA

  Sàn gỗ Kronoswiss D2439 SA

  Mã SP: Chocolate D2439 SA
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SASàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

  Sàn gỗ KronoSwiss D2300 SA

  Mã SP: America walnut D2300 SA
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn Gỗ KronoSwiss D8014 SASàn Gỗ KronoSwiss D8014 SA

  Sàn Gỗ KronoSwiss D8014 SA

  Mã SP: New York Oak D8014 SA
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước

  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  930.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ Kronoswiss CR 3216Sàn gỗ Kronoswiss CR 3216

  Sàn gỗ Kronoswiss CR 3216

  Mã SP: RUSSET – CR 3216
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ Kronoswiss CR 3214Sàn gỗ Kronoswiss CR 3214

  Sàn gỗ Kronoswiss CR 3214

  Mã SP: OAK LION – D 4198
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D2025 CPSàn gỗ KronoSwiss D2025 CP

  Sàn gỗ KronoSwiss D2025 CP

  Mã SP: Leysin Oak D2025
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3033 CPSàn gỗ KronoSwiss D3033 CP

  Sàn gỗ KronoSwiss D3033 CP

  Mã SP: Zermatt Oak D3033
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3030 CPSàn gỗ KronoSwiss D3030 CP

  Sàn gỗ KronoSwiss D3030 CP

  Mã SP: Arosa Oak D3030
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3032 CPSàn gỗ KronoSwiss D3032 CP

  Sàn gỗ KronoSwiss D3032 CP

  Mã SP: Verbier Oak D3032
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D3034 CPSàn gỗ KronoSwiss D3034 CP

  Sàn gỗ KronoSwiss D3034 CP

  Mã SP: Zermatt Oak D3034CP
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  980.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4499 CMSàn gỗ KronoSwiss D4499 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4499 CM

  Mã SP:  VOLCANO-D4999 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4498 CMSàn gỗ KronoSwiss D4498 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4498 CM

  Mã SP:  MOON-D4498 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4497 CMSàn gỗ KronoSwiss D4497 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4497 CM

  Mã SP:  TERRA-D4497 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4496 CMSàn gỗ KronoSwiss D4496 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4496 CM

  Mã SP:  ROCK-D4496 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4495 CMSàn gỗ KronoSwiss D4495 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4495 CM

  Mã SP:  SUNSHINE-D4495 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4494 CMSàn gỗ KronoSwiss D4494 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4494 CM

  Mã SP:  SNOW-D4494 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4493 CMSàn gỗ KronoSwiss D4493 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4493 CM

  Mã SP:  SUNSET-D4493 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 30 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • Sàn gỗ KronoSwiss D4492 CMSàn gỗ KronoSwiss D4492 CM

  Sàn gỗ KronoSwiss D4492 CM

  Mã SP: D4492 CM
  Xuất xứ: Thụy Sĩ
  Bảo Hành: 35 năm
  Chất liệu: HDF Siêu chịu nước
  Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 50.000 vnđ/1m2

  1.750.000 đ/m2
  Mua nhanh
 • LEN CHÂU ÂU ARBITON 04LEN CHÂU ÂU ARBITON 04

  LEN CHÂU ÂU ARBITON 04

  Liên hệ
  Mua nhanh

Hiển thị từ1 đến 80 trên 83 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang